Shiko si Danieli dhe Sara i predikojnë dikujt që nuk flet gjuhën e tyre.