Entoni Morisi III, anëtar i Trupit Udhëheqës, prezanton këtë seri të re me filma vizatimorë si një mjet tjetër për të ndihmuar prindërit që të mësojnë fëmijët e tyre.