Këndo bashkë me Sarën për lutjet që mund t’i bësh çdo ditë Jehovait.