Udhëto bashkë me Danielin dhe shikoni gjërat që ka bërë Jehovai!