Emri i Jehovait përshkruan sa i mrekullueshëm është ai! A mund t’ua tregosh edhe të tjerëve?