Mund të bëhemi mik me Jehovain duke kënduar. Këndo bashkë me Danielin dhe Sarën për bekimet që marrim kur i bindemi Jehovait.