Pavarësisht se ku jemi apo se çfarë jemi duke bërë, mund t’i lutemi Jehovait dhe ai do të na dëgjojë.