Lutju Jehovait të të japë guxim që të kapërcesh frikën tënde.