Këndo bashkë me fëmijët dhe shih unitetin që ekziston mes popullit të Jehovait anembanë botës.