Jehovai do që të jemi mirënjohës. Të shohim një mënyrë si të tregojmë mirënjohje.