Jehovai na jep mjete që na ndihmojnë për të predikuar. Çfarë mjetesh mund të përdorësh? Le ta shikojmë.