Pasi të këndosh këngën 93, ngjyros këtë faqe dhe mëso përmendsh Psalmin 133:1 për të mos harruar pse janë shumë të rëndësishme mbledhjet.