Pasi të formosh këtë faqe me figurë tri dimensionale, këndo për Jehovain dhe mëso përmendsh këngën me titull «E ke emrin Jehova».