A mund të gjesh ndryshimet midis këtyre dy figurave? Cila figurë tregon si duhet të sillesh?