Shkarko këtë fletë studimi. Rendit ngjashmëritë mes Jozefit dhe pesë personazheve të tjera biblike.