Shih si mund të të forcojnë pjesëtarët e familjes dhe të kongregacionit.