Mëso nëntë cilësitë që janë aspekte të frytit të frymës së Perëndisë.