Shkarko këtë fletë studimi, lexo katër citimet nga Bibla dhe gjej kush i ka thënë.