Shkarko dhe shtyp këtë fletë për ta ngjyrosur e mëso për Jakobin dhe Esaun, vëllezër binjakë, që jo gjithnjë shkonin mirë me njëri-tjetrin.