Shkarko vizatimin me Jozefin, rendit tri gjërat që mungojnë, bashko pikat dhe ngjyrose.