Përshtatini personazhet me objektet nga tregimi i Davidit dhe i Goliadit; pastaj diskutoni pse ishte aq i guximshëm Davidi.