I foluri i padëmshëm mund të kthehet shpejt në të folur negativ. Si t’ia dalësh që të mos përfshihesh?