Pajisjet elektronike mund të krijojnë varësi. Mëso si ta rimarrësh kontrollin.