Mëso nga shembulli i Jonait. Shkarko këtë informacion, lexo dhe përjeto tregimin biblik.