Mëso se si Davidi u pendua për mëkatin me Betshebën dhe pse e fali Jehovai. Shkarko këtë fletë, lexo dhe përjeto tregimin biblik.