Disa të rinj flasin për paratë—si t’i kursesh, si t’i shpenzosh dhe sa rëndësi t’u japësh.