Tre të rinj flasin për të mirat dhe të këqijat e celularëve.