Kalo te përmbajtja

Motër Sona Olopovi

30 JANAR 2024
RUSI

Motër Sona Olopovin e dënojnë me 2 vjet punë të detyruar në një institucion ndëshkimor

Motër Sona Olopovin e dënojnë me 2 vjet punë të detyruar në një institucion ndëshkimor

Më 25 janar 2024, Gjykata Krahinore e Centralnëjit në Toljati, në Rajonin e Samarës, shpalli fajtore motër Sona Olopovin dhe e dënoi me 2 vjet punë të detyruar në një institucion ndëshkimor. Asaj do t’i duhet të banojë në institucion dhe të kryejë shërbimin e caktuar ndaj komunitetit.

Të dhëna

Nuk kemi dyshim se Jehovai do të vazhdojë të drejtojë, të mbrojë dhe t’u tregojë dashuri Sonës dhe të gjithë shërbëtorëve besnikë që mbështeten përherë tek ai me besim.—Psalmi 86:2.

Tabelë kronologjike

 1. 15 maj 2023

  Ngrihet çështja penale

 2. 16 maj 2023

  I kontrollojnë shtëpinë. E marrin në pyetje dhe i vendosin kufizime për udhëtimet

 3. 6 shtator 2023

  Fillon procesi penal

 4. 25 janar 2024

  E shpallin fajtore dhe e dënojnë me 2 vjet punë të detyruar në një institucion ndëshkimor

a Intervista me motër Olopovin u realizua para se të shpallej vendimi i gjykatës.