• 10.498 Dëshmitarë të Jehovait

  • 169 kongregacione

  • 19.545 të pranishëm në Përkujtimin vjetor të vdekjes së Krishtit

  • 1 Dëshmitar i Jehovait në 2.244 banorë

  • 23.556.169 banorë