«Le ta ngremë zërin për Dëshmitarët e Jehovait!»

Kryeredaktor i botimit Feja dhe Ligji