• 216.696 Dëshmitarë të Jehovait

  • 3.763 kongregacione

  • 1.156.482 të pranishëm në Përkujtimin vjetor të vdekjes së Krishtit

  • 1 Dëshmitar i Jehovait në 382 banorë

  • 82.800.771 banorë