Dëshmitarët e Jehovait kanë qenë aktivë në Namibi që nga viti 1929. Megjithatë, sundimi i një pakice të qeverisë së Afrikës së Jugut mbi Namibinë, falë mandatit të Lidhjes së Kombeve, e kishte kufizuar aktivitetin e tyre fetar. Nga fillimi i viteve 50 deri në fund të viteve 70, autoritetet nuk lejonin që të bardhët të shkonin në zonat ku banonin zezakët, pa pasur një leje nga qeveria, dhe kjo pengonte përpjekjet e misionarëve të huaj. Gjatë atyre viteve, Dëshmitarët hasën kundërshtim të egër nga udhëheqësit fetarë dhe nga autoritetet vendëse, ngaqë flisnin me të tjerët për besimin e tyre.

Më 21 mars 1990, Namibia mori pavarësinë nga Afrika e Jugut. Nën veprimin e kushtetutës së re, Dëshmitarët e Jehovait janë më të lirë për të ndjekur aktivitetet e tyre fetare. Në vitin 2008, u regjistruan ligjërisht. Dëshmitarët e Jehovait në Namibi janë mirënjohës që mund të praktikojnë besimin e tyre lirisht.