• 2.473 Dëshmitarë të Jehovait

  • 45 kongregacione

  • 7.779 të pranishëm në Përkujtimin vjetor të vdekjes së Krishtit

  • 1 Dëshmitar i Jehovait në 1.043 banorë

  • 2.579.051 banorë