• 100.245 Dëshmitarë të Jehovait

  • 1.300 kongregacione

  • 132.497 të pranishëm në Përkujtimin vjetor të vdekjes së Krishtit

  • 1 Dëshmitar i Jehovait në 516 banorë

  • 51.753.820 banorë

  • 214 Dëshmitarë të burgosur për shkak të besimit