Ekspertë të njohur të të drejtave të njeriut tregojnë si është bërë pjesë e të drejtave të njeriut në Evropë e drejta për të refuzuar shërbimin ushtarak për shkak të ndërgjegjes.

  • Z. Nils Muiznieks është komisioner i të drejtave të njeriut për Këshillin e Evropës, i caktuar për të inkurajuar shtetet anëtare të respektojnë të drejtat e njeriut.

  • Z. Richard Clayton QC është përfaqësues i Mbretërisë së Bashkuar në Komisionin e Venecias. Komisioni i Venecias është organi këshillimor i Këshillit të Evropës për ligjin kushtetues.

Dëgjo pjesët kryesore të këtyre intervistave shumë interesante.