• 1.430 Dëshmitarë të Jehovait

  • 14 kongregacione

  • 2.874 të pranishëm në Përkujtimin vjetor të vdekjes së Krishtit

  • 1 Dëshmitar i Jehovait në 6.922 banorë

  • 9.898.085 banorë