Dëshmitarët e Jehovait janë të integruar në shoqëri, të vëmendshëm ndaj nevojave të komunitetit ku jetojnë dhe e respektojnë të drejtën e të tjerëve për të pasur bindjet e tyre.