Shihni një fragment nga intervista me zv.drejtoreshën e burgut të Bolates.