Kalo te përmbajtja

Prodhohet një Bibël e re

Prodhohet një Bibël e re

Shiko «sekretet» e prodhimit të Shkrimeve të Shenjta—Përkthimi Bota e Re, rishikuar më 2013.