Kalo te përmbajtja

Nuk duam që kjo të mbarojë

Nuk duam që kjo të mbarojë

Kënaqu me këtë video për kongresin special të mbajtur në Jangun, Mjanmar. Ky kongres ishte dëshmi për unitetin dhe vëllazërinë tonë në një vend që ka qenë i izoluar për shumë dekada.