Kalo te përmbajtja

Fqinjë të rinj në Uoruik

Fqinjë të rinj në Uoruik

Zyrtarë të qytetit të Uoruikut dhe disa profesionistë tregojnë përvojën që patën kur punuan me Dëshmitarët e Jehovait për selinë botërore.