Kalo te përmbajtja

Çfarë është një program për studimin e Biblës?

Çfarë është një program për studimin e Biblës?

Dëshmitarët e Jehovait ofrojnë një program për studimin e Biblës, i cili u përgjigjet pyetjeve të shumta, si:

  • Kush është Perëndia?

  • A interesohet vërtet Perëndia për mua?

  • Si ta përmirësoj martesën?

  • Si të gjej lumturi në jetë?

Më poshtë do të gjesh përgjigjet e pyetjeve që bëhen më shpesh për programin tonë të studimit të Biblës.

Cila është metoda e këtij studimi? Zgjedhim tema të tilla, si «Perëndia» ose «martesa» dhe shqyrtojmë vargje të ndryshme nga Bibla që kanë lidhje me atë temë. Duke i krahasuar vargjet, kuptojmë çfarë thotë Bibla për temën dhe në këtë mënyrë lëmë që të shpjegohet vetë.

Si ndihmë për të studiuar Biblën, përdorim librin Çfarë na mëson Bibla? Ndër të tjera, ky libër tregon qartë se çfarë thotë vërtet Bibla për Perëndinë, Jezuin dhe të ardhmen.

Sa kushton një program për studimin e Biblës? Studimi bëhet pa pagesë. Edhe materiali për studimin është falas.

Sa zgjatin seancat e studimit? Shumë veta rezervojnë pak a shumë një orë në javë për të studiuar Biblën me ne. Megjithatë, kohëzgjatja e seancës së studimit nuk është fikse. Do ta përshtatim sipas programit tënd.

Çfarë ndodh nëse dua të studioj Biblën? Nëse do që të studiosh Biblën, një Dëshmitar i Jehovait do të të vizitojë në një kohë dhe në një vend të përshtatshëm për ty. Ai ose ajo do të të tregojë për pak minuta si bëhet studimi. Nëse të pëlqen, vazhdo të studiosh Biblën.

Nëse pranoj të studioj Biblën, a duhet të bëhem se s’bën Dëshmitar i Jehovait? Jo. Ne Dëshmitarëve të Jehovait na pëlqen t’i mësojmë njerëzit për Biblën, por kurrë nuk detyrojmë askënd të zgjedhë fenë tonë. Përkundrazi, me respekt u tregojmë çfarë thotë Bibla, duke pranuar se çdokush ka të drejtën të zgjedhë çfarë do të besojë.—1 Pjetrit 3:15.