Të ftuar nga dhjetëra vende u mblodhën për mbledhjen e 128-të vjetore të Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Shih ngjarje të spikatshme të këtij rasti të veçantë.