Shijo disa momente nga programi i diplomimit të klasës së 133-të të Galaadit.