Kalo te përmbajtja

Zyrat ligjore

Nuk krijohet asnjë marrëdhënie avokat-klient. Nuk krijohet asnjë marrëdhënie avokat-klient a ndonjë lloj marrëdhënie tjetër nëse komunikoni me departamentin tonë ligjor apo me ndonjë avokat në këtë departament përmes emaileve ose ndonjë mënyre tjetër në sitin tonë.

Komunikimet nuk janë konfidenciale. Nuk garantojmë se do të ruhet konfidencialiteti i komunikimeve nëpërmjet emaileve ose të ndonjë mënyre tjetër në sitin tonë, me departamentin tonë ligjor ose me ndonjë avokat të këtij departamenti.

 

Selia botërore