Dëshmitarët e Jehovait ndjekin urdhërimin e Biblës: ‘Rrini larg nga gjaku’. Ata kërkojnë trajtime mjekësore dhe kirurgjike cilësore, por nuk pranojnë transfuzione me gjak të dhuruar. Kjo video shqyrton shkurtimisht strategjitë alternative të transfuzionit që janë të thjeshta, të sigurta e të efektshme. Shih se çfarë thonë gjithnjë e më shumë mjekë për këtë temë që ka qenë mjaft e debatueshme.