Para se të kalonin lumin Jordan, izraelitët u përballën me një kërcënim tinëzar ndaj integritetit të tyre. Për shkak të shoqërisë me moabitët fqinjë disa iu dorëzuan tundimit dhe ranë në sjellje të gabuara. Veprimet dhe qëndrimi i tyre janë një shembull paralajmërues për ne sot.