Në vitin 1997 Dëshmitarët e Jehovait krijuan një program për të ndihmuar në ndërtimin e vendeve të adhurimit në vendet me të ardhura të pakta. Në këtë video tregohet çfarë është bërë dhe çfarë është arritur me anë të këtij programi që kur u krijua e deri në vitin 2005.