Mëso rreth librit të Proverbave, i cili na udhëzon t’i besojmë mençurisë së Perëndisë në vend të mençurisë sonë.