Përmbledhje për librin e Naumit, një libër profetik që tregon se Jehovai e përmbush fjalën e tij dhe e urren dhunën.